WhiteGif1600x480

Uw unieke dagvoorzitter van nu

ENERGIEK | JOURNALISTIEK | ARTISTIEK

Zoekt u wat ànders?
Dan zit u bij unieke dagvoorzitter goed!

Wij, Femke Wolthuis en Eric Bergsma, zijn samen graag de unieke dagvoorzitter van uw evenement.
Sinds 1997 combineren wij een degelijke journalistieke aanpak met muzikaal en energiek cabaret op maat. Vanwege onze jarenlange brede podiumervaring als presentator, moderator en cabaretier zijn wij momenteel een veelgevraagde, veelzijdige en artistieke all in one partner voor organisaties, bedrijven en instellingen die ernaar streven middels eigentijdse en effectieve communicatie hun event of bijeenkomst tot een bijzondere belevenis te maken.

Door als unieke duo-dagvoorzitter de vrouwelijke insteek van Femke af te wisselen met de, haaks daarop staande, mannelijke insteek van Eric, kunnen wij de inhoud, vorm en energie, verrassend en op originele wijze, optimaal op elkaar afstemmen. Daardoor ontstaat op uw event bijna als vanzelf een ontwapenende, frisse en constructieve sfeer die leidt tot interactie, inspiratie, verbinding en committment. Van Kick-off tot congres, van maandag tot bosdag, van lokale bijeenkomst tot international event; wij staan u graag terzijde.

Onderstaande videocompilatie geeft een globaal beeld van wat wij als dagvoorzitter, moderator of presentator zoal hebben gedaan en hoe dit door onze opdrachtgevers en/of publiek werd beleefd. Ook op de pagina impressie vindt u korte video's van optredens voor zeer diverse opdrachtgevers. Voor onze performance is een piano of vleugel noodzakelijk.

v

Wat doet een dagvoorzitter eigenlijk?

Wat een ceremoniemeester is voor een bruiloft, is een dagvoorzitter, moderator of discussieleider voor een congres, symposium, klantendag, medewerkersbijeenkomst of om het even welk zakelijk evenement dan ook. Belangrijkste taak: de bijeenkomst tot een goed einde brengen. Maar wat is een goed einde? En wie bepaalt dat? Daarover kunnen de meningen flink verschillen. Het belangrijkste echter is dat elke deelnemer of bezoeker wordt verrast met nieuwe kennis en inzichten en met een inspirerende belevenis huiswaards keert.

Wat zijn de belangrijkste kwaliteiten van een goede dagvoorzitter?
* Een evenement tot een 'belevenis' kunnen maken.
* De juiste vragen kunnen stellen, luisteren en samenvatten.
* Inspireren en verbinden, energie en interactie genereren.
* Flexibel kunnen improviseren.

Doel van de bijeenkomst
Dit kan zeer divers zijn. Van een ‘out of the box’ brainstormsessie tot kick-off, van ledenvergadering tot prijsuitreiking, van medewerkersdag tot klantendag. Inventariserend, prikkelend of besluitvormend. Elk event heeft een doel en een goede dagvoorzitter maakt zowel vooraf als ter plekke keuzes om dat doel zo goed mogelijk te dienen. Als het doel is een gezonde discussie te starten, dan is een prikkelende moderator of discussieleider gewenst. Bij een besluitvormende vergadering gaat het er erom een knoop door te hakken. Dan is het juist van belang dat de dagvoorzitter of moderator consensus weet te scheppen. Overigens kunen we slechts zelden van één doel spreken; de organisator en alle aanwezigen hebben ieder hun eigen doel en verwachting van een evenement.

Inhoud
Keynote-speakers zijn inhoudelijk belangrijk om op een evenement de ‘toon’ te zetten. Maar niet elke speaker kan de toehoorders voldoende boeien. Dat hangt af van de spreekvaardigheid, het onderwerp en de plaatsing binnen het (vaak overvolle) programma. De vierde spreker voor de pauze is per definitie kansloos. Een goede dagvoorzitter of moderator zal u hiervoor tijdig waarschuwen maar kan zonodig ook ter plekke improviseren om de zaal te reanimeren.

Vorm
Naast inhoud is vorm een belangrijk, maar vaak onderschat element voor een geslaagd evenement. Veel bijeenkomsten verlopen volgens een vast stramien: welkom, presentatie, twee sprekers, pauze, nog een spreker, lunch, deelsessies/workshops, plenaire afsluiting, en eventueel een intermezzo. Inhoudelijk verantwoord en ogenschijnlijk boeiend, maar helaas nogal voorspelbaar en in de praktijk (doorgaans) slaapverwekkend. Dat is nergens voor nodig want het kan anders. Anno nu moet het ook anders. Diverse recente onderzoeken wijzen op het belang van een eigentijdse combinatie van zaalinteractie, muziek en humor ten behoeve van de betrokkenheid en belevenis van congresgangers. Juist om die reden zijn wij, vanwege onze ervaring in de journalistiek en het theater, een unieke en veelgevraagde dagvoorzitter.

Beleving
Veel bezoekers en deelnemers van congressen en andere bijeenkomsten herinneren zich na afloop niet meer wat ze gegeten hebben, of het geluid goed was, of de sprekers inhoudelijk to the point waren en wat ze er nu eigenlijk van hebben opgestoken. Wat ze zich wel herinneren is hun belevenis, hun gevoel tijdens het event en in hoeverre zij daar interactief gezien en gehoord zijn. Uiteraard kan dit nooit het enige doel zijn, maar wel het belangrijkste doel.

Onze werkwijze
Graag hebben wij tijdig een voorgesprek waarin u het doel van uw bijeenkomst schetst. Daarbij is het goed om inhoudelijk alvast een voorlopig dagprogramma te maken m.b.t. sprekers, pauzes, workshops etc. In overleg met u bepalen wij hoe wij als dagvoorzitter onze rol de juiste inhoud kunnen geven en welke vorm daarvoor het meest geschikt is. Daarna gaan wij ons verder verdiepen in de onderwerpen en hebben graag telefonische voorgesprekken met sprekers om de kern van hun verhaal in het grote geheel te kunnen plaatsen. Zodoende kunnen wij op de bijeenkomst ten aanzien van het doel de juiste vragen op het juiste moment aan de juiste persoon stellen. Hoewel wij als dagvoorzitter of moderator vaak prominent aanwezig zijn, gaat het niet om ons, maar om een gezamelijk doel. Dat doel is iedereen optimaal bij het thema te betrekken. Uiteindelijk gaat het erom dat elke deelnemer of bezoeker verrijkt met kennis, inzichten en een bijzondere belevenis vol inspiratie huiswaards keert.

Onze meerwaarde
Als unieke dagvoorzitter, moderator en discussieleider hebben wij inmiddels 20 jaar ervaring opgedaan en zijn wij bekend met alle valkuilen die een succesvol evenement kunnen ondermijnen. Met onze jounalistieke en theatrale ervaring weten wij op verrassende wijze iedereen bij de les te houden met een muzikale opening, duo-presentatie, journalistieke interviews, energieke zaalinteractie en een sterke verbindende muzikale slotact. Een piano of vleugel is daarbij onontbeerlijk.

Interessant leesvoer voor elke eventorganisator:
congreswereld over interactie
Benefits of Music
HURMOS - Developing Humour as a Strategic Tool for Creating Innovative Business
10 manieren om de aandacht te blijven trekken